หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนาบัววิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพิศมัย จวงสอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายชัชชัย สุขโสภณ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายธวัชชัย จำปาวะดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ กันทวัง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระประถมศึกษา
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,693,616 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,857,837 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,151,875 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,409,693 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,824,434 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,658,218 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,563,943 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,559,678 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,558,230 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,489 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,307,171 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,114,637 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,975,558 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,937,043 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,838,088 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การประกวดรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. obec awards
โรงเรียนบ้านนามึน
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 09 ส.ค. 63)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนบ้านนามึน
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพฯ
โรงเรียนบ้านนามึน
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา) ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดอุบลราชธา
โรงเรียนบ้านนามึน
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
ปฐมนิเทศ
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
กิจกรรม CSR ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
โรงเรียนบ้านเมืองคง
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 08 ส.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2562
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะ
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศ
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
คำสั่ง สพฐ ที่1499/2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ลว.5 ก.ย. พ.ศ.2555
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 08 ส.ค. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการ การรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA On Line)
โดย : นางสาววรรณภา วาประสิทธิ์
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวโสพา เบ้าทอง
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 รหัสวิชา ว20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรูปแบบร่วมมือ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว30107 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โดย : นางเขมิกา แสนศรีมน
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563
โดย :
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
โครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง
โดย : เด็กหญิงอภิญญา ศรีรส
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
อ่านเอาเรื่อง ป4-6 เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงพัชราภา เภาแก้ว
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
คัดลายมือ เหรียญทองอันดับ 2
โดย : เด็กหญิงรพีพร บุญลพ
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
เล่านิทานระดับอนุบาล เหรียญทอง
โดย : เด็กหญิงกัญญาภัทร สุทธิวงศ์
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th