หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
นางสาวภัทธาวดี ชาวริม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นอนุบาล 1
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นางสาวน้ำฝน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นางอัจฉรา จันทร์อบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นายดุสิต บุญคุ้ม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นายองอาจ อารมณ์ฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.หัวหินวิทยาคม    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวจิลาวัลย์ ไทยแท้
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,106,019 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,726,977 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,499,468 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,846,728 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,719,446 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,494,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,420,086 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,396,953 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,873 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,228,108 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,020,500 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,974,079 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,964,819 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,984 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,906,997 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ธรรมะปลูกปัญญา 20/07/2561
โรงเรียนสมอทอดศึกษา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
กิจกรรม "พนมเกมส์"
โรงเรียนบ้านเขานาใน
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๖๑
โรงเรียนหนองห้างพิทยา
( จำนวน 124 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
29 มิ.ย. 2561 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
xxx ต้วอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.ค. 61
xxx อบรมครูโรงเรียนคุณธรรม (แก้ไข)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.ค. 61
๔๔๒ การอบรมคุณธรรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.ค. 61
แผ่นพับโรคมือเท้าปาก
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 20 ก.ค. 61
รายการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 20 ก.ค. 61
เกณฑ์การแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 20 ก.ค. 61
26-28 เข้าค่ายลุกเสือ-ยุวกาชาด ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
28 พฤศจิกายน 2561 - 2 ธันวาคม 2561 แข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สท.2
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
89 ตุลาคม 2561 แข่งขันกีฑา เครือข่ายเบญจมาศ
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
21-23 กันยายน 2561 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับ สพป.สท.2
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
สื่อบทอาขยาน สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป.๕
โดย : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
สื่อบทอาขยานโคลงโลกนิติ ป.๕
โดย : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
วิจัยการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ต่อเนื่องเทอม2
โดย : นางสาวปทิตตา เทศแก่น
ร.ร.อนุบาลบุญเกื้อวิทยา    จ.สระบุรี
วิจัยการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
โดย : นางสาวปทิตตา เทศแก่น
ร.ร.อนุบาลบุญเกื้อวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำ
โดย : นางสาวมัลลิกา ฟ้าคุ้ม
ร.ร.ด่านขุนทด    จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
โดย : เด็กหญิงมนฑิรา สนั่นวนา
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โดย : เด็กหญิงแอ้วา วงษ์มงคลชัยกุล
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
โดย : เด็กชายเอกชัย เสือลออ
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โดย : เด็กหญิงน้ำมนต์ เกษตรไพร
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดย : เด็กชายชนะพล แสนใจ
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th