หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,456 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,003 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,223 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,013 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,512 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,585 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,327 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,029 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,052 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,244 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,091 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,534 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,052 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,933,882 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,623 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 07 ส.ค. 63)
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดโคกเมรุ
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 ส.ค. 63)
ทดสอบ3444
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 ส.ค. 63)
คุณธรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 ส.ค. 63)
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 ส.ค. 63)
กีฬาสีสวยสวาเกไพีตนา111122223333344444555
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 07 ส.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมอบรม
โรงเรียนกงหราพิชากร | 07 ส.ค. 63
ฉบับที่ 6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนบางสะพานวิทยา | 07 ส.ค. 63
ฉบับที่ 5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนบางสะพานวิทยา | 07 ส.ค. 63

โรงเรียนบ้านแก้งซาว | 07 ส.ค. 63
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง | 07 ส.ค. 63
ต้อนรับคุณครูธนโชติ สุวรรณรัตน์ สู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 ส.ค. 63
คำสั่งที่ ๙๘/๒๕๖๓ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | 06 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 97/2563 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูสอนร่วม (Co-teacher) โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | 06 ส.ค. 63
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020)
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) | 06 ส.ค. 63
โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก | 06 ส.ค. 63
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 รหัสวิชา ว20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรูปแบบร่วมมือ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว30107 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โดย : นางเขมิกา แสนศรีมน
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนกรีฑานำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด ชัยภูมิ
โดย : นายพชร รอดไธสง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง
โดย : เด็กหญิงอภิญญา ศรีรส
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
อ่านเอาเรื่อง ป4-6 เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงพัชราภา เภาแก้ว
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
คัดลายมือ เหรียญทองอันดับ 2
โดย : เด็กหญิงรพีพร บุญลพ
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
เล่านิทานระดับอนุบาล เหรียญทอง
โดย : เด็กหญิงกัญญาภัทร สุทธิวงศ์
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
แบบทดสอบ โปรแกรมประยุกต์ ม.2
โดย : งาน
ร.ร.ชุมแพวิทยายน    จ.ขอนแก่น

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th