หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวชัญญานุช เกิดดี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวเกวลี วันจันทร์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวณัฐกานต์ บัวมีกลิ่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นายคณิน ฟุ้งภูมิมงคล
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวพรรณพิไล ยิ้วแตร้น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,573,246 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,108,372 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,746,608 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,145,490 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,722,087 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,524,286 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,419,288 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,334,466 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,331,080 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,316,629 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,074,745 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,923,881 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,811,789 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,801,612 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรม การเรียนการสอนทางออนไลน์ + เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วง COVID
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 63)
กิจกรรม ไปวัดทุกวันพระ
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 63)
เรียนออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลละงู
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 63)
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 63)
กิจกรรม การสอบธรรมศึกษา
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 63)
กิจกรรม นำนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 69)
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนคลองลำเจียก | 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน ม.4
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 26 พ.ค. 63
ตรวจประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน ม.1
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 26 พ.ค. 63
วันครู 16มกราคม63
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 26 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นัก
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 26 พ.ค. 63
สถิติการรับนักเรียน และ ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนศรีราชา | 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเขียนเขต | 26 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 26 พ.ค. 63
ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนโพนงามศึกษาปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 26 พ.ค. 63
วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๗-๙ (C๔T-๘)
โดย : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online for Grade ๔-๖ (C๔T-๗)
โดย : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ (C๔T-๖)
โดย : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านประชุมทางไกล
โดย : นางสาวสกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง Animal
โดย : นางสาวนิชาพัฒน์ เสนคะ
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
โดย : นางสาวอทิตยา อยู่เป็นสุข
ร.ร.วัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการ The heart of giving.
โดย : นักเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กหญิงธนพร หวังเทวีวรกุล
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กชายศิลาดล กิจนิเทศ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th