หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสวนลุมพินี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองลำเจียก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดนวลจันทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
นายรุ้ง นามวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายประเสริฐ บุญสันท์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางฉลองจิตร มะลิงวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายจามร วิริยะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ รต.จันทนา ไพลกลาง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,211,345 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,989,557 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,536,804 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,997,541 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,653,825 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,445,916 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,317,082 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,274,574 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,203,921 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,198,367 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,939,218 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,823,591 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,738,750 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,718,661 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,709,176 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 31 มี.ค. 63)
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 31 มี.ค. 63)
ประกาศโรงเรียนบุ่งคล้านคร
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 30 มี.ค. 63)
การดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 30 มี.ค. 63)
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 30 มี.ค. 63)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 30 มี.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบเช็คผลการเรียนออนไลน์ เนื่องจากโรคโควิด-19
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ | 31 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน | 31 มี.ค. 63
แบบฟอร์ม ID-PLAN ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) | 31 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างรั่วมาตราฐานแบบทึบ ฐานรากตอกเข็มโรงเรียนบ่อกรุวิทยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 31 มี.ค. 63
นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล สามารถดูผลการเรียนของตัวเองได้แล้ว
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 31 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนม.3,ม6 ปีการศึกษา 2562 แนวทางปฏิบัติรับวุฒิการศึกษา
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 31 มี.ค. 63
ผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนตระการพืชผล | 31 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 31 มี.ค. 63
คำสั่ง ที่ 57/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบใบรายงานผลการเรียน ม.3และ ม.6
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | 31 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่โรงเรียน ไม่สามารถ ดำเนินการส่งเอกสารผลการเรียนทางไปรษณีย์ได้
โรงเรียนอุดมดรุณี | 31 มี.ค. 63
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางเพ็ญศรี สุดสวาท
โดย : นางเพ็ญศรี สุดสวาท
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางปิยะนุช สระแก้ว
โดย : นางปิยะนุช สระแก้ว
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางบุบผบ บุญเพ็ง
โดย : นางบุบผา บุญเพ็ง
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม
โดย : นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
โดย : นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงเพชรธิดา นาคมะเริง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th