หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสุภา มูณละศรี (สายชั้น ป.6)
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอุทิศ
ตำหแน่ง : ยานพาหนะ
กลุ่ม : พนักงานรักษาความปลอดภัย/ยานพาหนะ/ซ่อมบำรุง
ร.ร.รพีเลิศวิทยา    จ.ลำพูน
นางสาวสุพรรษา สีมาเหล็ก
ตำหแน่ง : วิชาภาษาไทย
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร.ร.เชียงกลาง    จ.น่าน
นายสรรเพชญ ปัญญาพัฒนาภรณ์
ตำหแน่ง : วิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.เชียงกลาง    จ.น่าน
นายสมเกียรติ มั่นคั่ง
ตำหแน่ง : วิชาเกษตร
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.เชียงกลาง    จ.น่าน
นายพลกฤต สุธรรมมา
ตำหแน่ง : ยานพาหนะ/ช่างซ่อมบำรุง
กลุ่ม : พนักงานรักษาความปลอดภัย/ยานพาหนะ/ซ่อมบำรุง
ร.ร.รพีเลิศวิทยา    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,339,777 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,149,699 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,010,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,652,001 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,428,620 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,304,376 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,111,870 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,082,874 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,951,913 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,910,135 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,669,651 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,663,185 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,610,875 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,559,876 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
22พ.ย.2562 พิธีราชสดุดี
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 62)
22 พ.ย.62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 62)
22 พ.ย.62 โครงการ Big cleaning day เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 62)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมา
โรงเรียนบ้านส้อง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 62)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ
โรงเรียนบ้านส้อง
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 62)
กิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 22 พ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ
โรงเรียนบ้านสันปง | 22 พ.ย. 62
22พ.ย.62 สอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นป.1-6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 22 พ.ย. 62
22พ.ย.2562 พิธีราชสดุดี
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 22 พ.ย. 62
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม จิตอาสา ลูกพรุจำปา ทำดีด้วยใจ
โรงเรียนบ้านพรุจำปา | 22 พ.ย. 62
ร่วมชมย้อนหลังพุุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านพรุจำปา | 22 พ.ย. 62
ประชุม plc การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ co-5 step
โรงเรียนบ้านพรุจำปา | 22 พ.ย. 62
จำหน่ายบัตรเข้างานกิจกรรมหรรษาครั้งที่ 24 ถึงวันที่ 26 พ.ย. 2562 นี้เท่านั้น
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 22 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 22 พ.ย. 62
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาค
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 22 พ.ย. 62
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาส
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 พ.ย. 62
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวนันทิยา มณีรัตน์
ร.ร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    จ.ตราด
ชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลพื้นฐาน
โดย : นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็ง
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
กำเนิดกระแสไฟฟ้า
โดย : นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไร
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด วางแผนการศึกษามุ่งสู่อาชีพ กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางนิภา ถนอมวงษ์
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนาทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เป็นความเรียงโดยวิธี Skimming Reading
โดย : นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน์
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.1-3
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย ม.1-3
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน อนุบาล
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th