หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,609,140 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,251 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,784,100 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,861 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,040 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,058 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,329 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,344,000 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,362 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,942 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,407 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,888 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,935 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,521 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของ สพม.40 ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
14-15 พฤษภาคม 2563 อบรมการใช้App ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้คณะครู
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
อบรมออนไลน์ เรื่อง สื่อช่วยครูสอนออนไลน์ (AKSORN ON-LEARN)
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
ประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกันและแนวทางการเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 31 พ.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คณะครูลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสัปดาห์ที่ 3
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ | 31 พ.ค. 63
คณะครูประชุมรายสัปดาห์หลังการจัดการเรียนสอนทางไกล (DLTV)
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ | 31 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ | 31 พ.ค. 63
ฉบับที่ 4 /29 พ.ค. 2563
โรงเรียนบ้านสันปง | 31 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 เริ่มเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 31 พ.ค. 63
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนถาวรวิทยา | 31 พ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ | 31 พ.ค. 63
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ | 31 พ.ค. 63
อบรมออนไลน์ เรื่อง สื่อช่วยครูสอนออนไลน์ (AKSORN ON-LEARN)
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ | 31 พ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ | 31 พ.ค. 63
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ป.3/1 สัปดาห์ที่ 2
โดย : นางสาวรัตติยา ภูวนารถ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
มาตราตัวสะกด
โดย : นางชุติกาญจน์ จันทร์สุข
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ตารางออกอากาศ DLTV ป.3 เดือนมิถุนายน 2563
โดย : นางจริยา ชานันโท
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ ๔/๒๕๖๓
โดย : นางสาวเกสร นิลชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ ๓/๒๕๖๓
โดย : นางสาวเกสร นิลชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
100 คะแนนเต็มวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET)
โดย : เด็กหญิงเจสสิกา อิฟอมา นวาชูควู
ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
โดย : นางสาวอทิตยา อยู่เป็นสุข
ร.ร.วัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการ The heart of giving.
โดย : นักเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กหญิงธนพร หวังเทวีวรกุล
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กชายศิลาดล กิจนิเทศ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th