หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
สพป.สิงห์บุรี เขต 1
นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางอัญชลี ชาติมนตรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายจิระพันธ์ นาเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายพงษ์พิทักษ์ ใจสว่าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,165,192 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,852,108 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,603,110 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,915,225 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,783,617 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,559,598 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,461,210 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,445,372 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,289,736 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,283,665 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,071,762 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,032,807 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,017,166 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,005,451 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,979,760 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 61)
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา รูปแบบโรงเรียนสามภาษา
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 61)
กิจกรรมแนะแนว "61 กิจกรรมแนะแนวค้นหาและรู้จักตนเอง โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยราช นายบุญมา พ่ว
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 61)
การจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 61"
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 61)
กิจกรรม "วันต้นไม้แห่งชาติ" 29 พ.ค. 2561
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 61)
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.บางสะพานน้อย 2561 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับรางวัลผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระดับ "ดีเยี่ยม"
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 19 ก.ย. 61
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 19 ก.ย. 61
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านปฐมวัย
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ | 19 ก.ย. 61
ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 19 พ.ค. 61
ปฏิทินวิชาการ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 19 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห้องเรียนสีเขียว
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 18 ก.ย. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 18 ก.ย. 61
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 18 ก.ย. 61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 18 ก.ย. 61
แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การแจกรูปสะกดคำ สำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขีนยไม่ได้
โดย : นางสาวจินตนา บุษภาค
ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางทัศนีย์ บุษบง
ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
โดย : นางสุปรียา กัตตะโร
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับ ป.1-6 ระดับภาค
โดย : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
โดย : นางสาววรัญญา นันชม
ร.ร.บ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์    จ.สุโขทัย
สรุปเหรียญรางวัล งานสานฝัน ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดควนเมา
โดย : นักเรียน
ร.ร.วัดควนเมา    จ.ตรัง
ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
โดย : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1
โดย : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
โครงงานคอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ฝน ฟ้า อากาศ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์
ร.ร.ทุ่งมนพิทยาคาร    จ.สกลนคร
ผ้ามัดย้อมผสานผ้าปักลายม้ง
โดย : ผ้ามัดย้อมผสานผ้าปักลายม้ง
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th