หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายเกรียงไกร บุญศรีสุข
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางนุชนารถ สุขเป็ง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวจันทรประภา ดวงประภา
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้่ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวนิภา บรรณาลัย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางสุจิตรา แพงชารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
นางเยาวรัตน์ เกษสร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุลากรทั้งหมด
ร.ร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร    จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,069,464 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,674,899 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,453,951 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,811,809 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,688,909 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,464,456 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,405,395 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,368,044 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,238,106 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,200,392 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,938,212 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,934,732 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,925,562 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,876,352 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ณ โรงนาบ้านไร่ สวรรคโลก ปี๖๑
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 มิ.ย. 61)
21 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านดอนบม
โรงเรียนบ้านดอนบม
( จำนวน 43 รูป / โพสเมื่อ 23 มิ.ย. 61)
กิจกรรมวรรณศิลป์สู่ วัยใส ณ โรงเรียนสวีวิทยา (18-20 มิถุนายน 2561)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
กิจกรรมโอวัลติลสมาร์ท (22 มิถุนายน 2561)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ที่ 195/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 23 มิ.ย. 61
ประเมินการอ่าน เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 | 22 มิ.ย. 61
เผยแพร่งานวิจัย:นางณภัค แสนสิมานนท์ : เรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเร
โรงเรียนบ้านดอนบม | 22 มิ.ย. 61
วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 22 มิ.ย. 61
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 วันสุนทรภู่ครูกวีเอกของโลก จัดกิจกรรมรำลึกครูกวีเอกที่หอประชุมใหญ่ในภา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 22 มิ.ย. 61
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 กิจกรรมการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สถานศึกษาเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน และกิจกรรม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 22 มิ.ย. 61
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 วันไหว้ครู และพิธีทำบุญเลี้ยงพระรำลึกถึงคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่ประสิทธิพ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 22 มิ.ย. 61
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 วันประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2561
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 22 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก และภาค ข ในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 มิ.ย. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 22 มิ.ย. 61
งานวิจัย: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เรื่องง่ายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
โดย : นางณภัค แสนสิมานนท์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
งานวิจัย: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เรื่องง่ายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
โดย : นางณภัค แสนสิมาสีนนท์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
งานวิจัย: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เรื่องง่ายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
โดย : นางณภัค แสนสิมานนท์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
เว็บไซต์ครูเมย์ดอทคอม
โดย : นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพยุห์วิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
โดย : นายอรัญ วงศ์จอม
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ

โดย : ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
การประกวดพานไหว้ครู ด้านสวยงาม
โดย : นายอนุชา ชัยลิ้นฟ้า
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายพงศ์ภีระ ประสิทธิ์นอก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายนัดวี ยิ้มใย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กหญิงชวัลรัตน์ น้อมจันทึก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th