หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นายยงยุทธ ดำรงค์ภูมิ
ตำหแน่ง : ช่าง สี 4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,167,387 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,857,669 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,607,889 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,917,905 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,785,876 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,562,265 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,464,599 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,632 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,292,432 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,284,839 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,074,001 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,035,779 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,019,281 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,008,760 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,981,047 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 18/8/61
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 61)
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
( จำนวน 75 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 61)
โรงเรียนแงงกวง ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบรอบ 69 ปี
โรงเรียนแงงกวง
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 61)
21 ก.ย.2561 งานเกษียณครูประจำปี 2561
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 61)
การรับมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 จาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดมหาชน
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
( จำนวน 32 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 61)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยม SESA 1.0
โรงเรียนปะทิววิทยา
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูโรงเรียนอัมพวันวิทยา
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 21 ก.ย. 61
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนแงงกวง | 21 ก.ย. 61
๕๖๔ สำรวจข้อมูลกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 61
๕๖๓ โอนเงินค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 61
๕๖๒ เชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 61
๕๖๑ เชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 61
๕๖๐ เชิญชวนสังซื้อสารานุกรมไทยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 61
๕๕๙ ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 61
๕๕๘ เชิญโรงเรียนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 61
การแสดงพิธีเปิดกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 21 ก.ย. 61
การรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นและครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครูจังหวัดสมุทรสาครประจำปี ๒๕๖๑
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
การพานักเรียนไปแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
รางวัลเสมาป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
กรรมการคุมสอบการวัดความ สามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับ ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
การดำเนินการจัดนิทรรศการ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัด การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการสื่อสารทางไกลผ่านเทคโนโลยี ( DLIT) ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภาคที่ ๕
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
สรุปเหรียญรางวัล งานสานฝัน ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดควนเมา
โดย : นักเรียน
ร.ร.วัดควนเมา    จ.ตรัง
ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
โดย : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1
โดย : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
โครงงานคอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ฝน ฟ้า อากาศ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์
ร.ร.ทุ่งมนพิทยาคาร    จ.สกลนคร
ผ้ามัดย้อมผสานผ้าปักลายม้ง
โดย : ผ้ามัดย้อมผสานผ้าปักลายม้ง
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th