หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
สพป.กระบี่ เขต 1
นางสาวอมรรัตน์ บุตรมี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)    จ.นนทบุรี
นางสาวอธิติยา วาริคิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)    จ.นนทบุรี
นางสาวศิมาลักษณ์ ปักไคหัง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเนินเขาดิน    จ.ระยอง
นางสาวศิริพรรณ เสน่ห์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเนินเขาดิน    จ.ระยอง
นางสาวศิรินนา ไชยศรีหา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเนินเขาดิน    จ.ระยอง
นางสาวศิริวรรณ ตาสุ่ย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเนินเขาดิน    จ.ระยอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,064,705 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,664,470 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,445,445 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,805,669 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,682,737 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,458,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,402,892 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,361,420 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,235,597 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,195,002 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,934,126 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,931,745 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,918,047 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,872,359 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รับการนิเทศจาก สพม.39
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม "จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม "จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 18 มิ.ย. 61
ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3/2561 กลุ่มเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน เมื่อ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 18 มิ.ย. 61
รับการนิเทศติดตามการดำเินนการโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 | 18 มิ.ย. 61
รายงานการใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่า
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 18 มิ.ย. 61
เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 29 มิ.ย. 61
โรงเรียนวีรสุนทร | 18 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 25 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 26 มิ.ย. 61
โรงเรียนวีรสุนทร | 18 มิ.ย. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 18 มิ.ย. 61
๓๓๙ การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอด กบข.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 61
๓๓๘ การกรอกแบบสำรวจสมาชิก กบข.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 61
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรีย
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 มิ.ย. 61
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
โดย : นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
บทเรียนออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รายวิชา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี รหัส ง31241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายอาณัติ คำมณี
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ

โดย : นายประวัติ ศิริคุณ
ร.ร.บ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2    จ.สกลนคร
คะแนน NT ปี ๒๕๖๐ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : นายไพศาล อุบลสาร
ร.ร.บ้านหันโสกเชือก    จ.ขอนแก่น
กิจกรรมปลูกฝังระบบประชาธิปไตย
โดย : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายพงศ์ภีระ ประสิทธิ์นอก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายนัดวี ยิ้มใย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กหญิงชวัลรัตน์ น้อมจันทึก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ
โดย : คณะนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชาติ
โดย :
ร.ร.บ้านหนองซอน    จ.มหาสารคาม

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th