หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านเขานาใน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภูวริช ชนะพจน์
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายปรีชา วรรณทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,042,761 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,627,709 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,402,448 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,779,109 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,653,972 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,433,599 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,395,912 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,331,940 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,223,629 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,168,095 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,970,570 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,920,669 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,912,321 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,889,036 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,855,236 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 61)
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการวันวิสาขบูชา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 61)
พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (25 พ.ค. 2561)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 61)
๑๑๒ ปีพุทธทาสชาตกาล
โรงเรียนไชยาวิทยา
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 61)
จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลศรีสำราญ 25พ.ค.2561
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 61)
24 พ.ค. 61 กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ผู้ปกครอง ระดับชั้นบริบาร - อ.3
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศราคากลาง การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตแม่ข่าย (Server)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 27 พ.ค. 61
ผล NT ปี 2558 - 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคลองสระทุกคนค่ะ
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 26 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 26 พ.ค. 61
โปรแกรมบันทึก Logbook
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 26 พ.ค. 61
โรงเรียนเพิ่มวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 26 พ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 26 พ.ค. 61
ครูประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 พ.ค. 61
บริจาคเงินและข้าวสาร เครื่องสาธารณูปโภค ให้กับครอบครัว เด็กชายธนากร แก้วเทวา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 ปิดเรียนเนื่องจากคณะครูประชุม
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 26 พ.ค. 61
ครูผู้สอนนักรเียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ระดับชั้น ป.4-ป.6
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense
โดย : นางสาวเกษร แหวนมุก
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
ทวีัปเอเชีย เล่มที่ 1
โดย : นายสันติ ภิระบรรณ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่

โดย :
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย :
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
ฟุตบอล
โดย : นักกีฬาโรงเรียน
ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทองมิตรภาพ
โดย : expo Muafakat Kedah 2018
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
โครงงานอาชีพ เรื่อง…คุกกี้กล้วย
โดย : นางสาวนันทวรรณ เจียมศิริ
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th