หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายกีรติ พิสัยเลิศ
ตำหแน่ง : ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3/6
กลุ่ม : ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.สหศาสตร์ศึกษา    จ.เชียงราย
นายอนุสิทธิ์ ปันแก้ว
ตำหแน่ง : ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3/4
กลุ่ม : ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.สหศาสตร์ศึกษา    จ.เชียงราย
นางสาวกรนิการ์ คนึงหาญ
ตำหแน่ง : ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3/2
กลุ่ม : ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.สหศาสตร์ศึกษา    จ.เชียงราย
นางสุเจตน์ สำเภากลาง
ตำหแน่ง : ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2/3
กลุ่ม : ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.สหศาสตร์ศึกษา    จ.เชียงราย
นางสยุมพร ศรีวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านตะโนน    จ.สุรินทร์
นางสาววิไล ทองหล่อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตะโนน    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,165,904 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,858,118 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,847,062 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,448,077 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,914 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,218,760 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,056,694 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,041,637 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,826,882 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,711 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,710,808 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,817 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,974 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,645,007 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,630,330 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 60)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 60)
26 มิุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 60)
กราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 60)
งานประจำปีวัดสรรเพชญ
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 60)
คณะศึกษาดูงานจากกำแพงแสน
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 26 มิ.ย. 60
คู่มือการสอนและเครื่องมือฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 26 มิ.ย. 60
วันที่ 26 มิ.ย.2560 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่
โรงเรียนแม่สอด | 26 มิ.ย. 60
วันที่ 22-23 มิ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ และ นายอุทัย ใจกองคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนแม่สอด | 26 มิ.ย. 60
ขออนุญาติจัดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
การอบรมและศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
การตรวจสอบประเมินผลโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
รายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
วิทยากรในงาน สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หัวข้อเรื่อง โลกแห่งการสื่อสาร ปี พ.ศ.2559
โดย : นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2556
โดย : นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.สระบุรีเขต1 ปี พ.ศ.2554
โดย : นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางเนตรน้อย เวียนขุนทด
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)
โดย : นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
รูป ป.4
โดย : รูป ป.4
ร.ร.บ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2    จ.สกลนคร
เขียนตามคำบอก ป.1 - ป.3
โดย : เด็กหญิงวรรณษา สุคลชาติ
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
อ่านเอาเรื่อง Pisa ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงดวงใจ พิลึก
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
เขียนตามคำบอก ป.1 - ป.3
โดย : เด็กหญิงวรรณษา สุคลชาติ
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น
โดย : เด็กหญิงชนิศรา แย้มคล้าย
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th