หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายณัฐพล สุดหนองบัว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
นายวิเศษสันต์ พยุหะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
นายธนาวัฒน์ การะสุข
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
นายขจรศักดิ์ คนกล้า
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
นางสาวลลิตา เพชรกิริยา
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวสุภัตรา คงชู
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,122,416 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,345 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,802,162 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,800,481 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,422,243 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,227,111 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,168,229 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,031,545 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,027,849 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,792,963 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,735,612 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,688,508 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,671,809 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,663,974 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,614,252 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,565,897 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรม "ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วายร้ายในโรงเรียน" (ลูกเสือ-เนตรนารี)
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 60)
กิจกรรมบูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้น ป.5 "งานใส่ขันดอก"
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 60)
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 60)
การลงคะแคนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนและนับคะแนน
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 60)
กิจกรรมโครงการต้นกล้าครอบครัวในชุมชน
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 60)
ตักบาตรวันพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ร่วมกันอภิปรายปัญหาของยาเสพติดและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยชีวภาพ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 25 พ.ค. 60
แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ร ให้แก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พ.ค.60 นี้
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา | 25 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 25 พ.ค. 60
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง | 25 พ.ค. 60
กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส | 25 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 25 พ.ค. 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลั
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 25 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 25 พ.ค. 60
เอกสารโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด กศ. ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 60
ชุดที่-1-ลักษณะทางพันธุกรรม
โดย : นางสาวบัวทอง หมู่มาก
ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา    จ.พิษณุโลก
รายงานประชุมผู้ปกครอง ป.๔/๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย : นางปราณี วังวน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานประชุมผู้ปกครอง ป.๔/๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย

โดย : นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี อัลโต แซกโซโฟน เบื้องต้น เล่ม 1
โดย : นายสุรเดช ดอกมะลิ
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
ได้รับรางวัลชมเชยในคอลัมน์ \\
โดย : เด็กชายก้องกษิดิ์ จันทรัศมี
ร.ร.ณัฏฐเวศม์    จ.ชลบุรี
ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
โดย : ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
ผลงานสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
โดย : ผลงานสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดแววทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
โดย : เด็กชายธนวัฒน์ ลาสนาม
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ)การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กชายธนกฤติ ประเสริฐ
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th