หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
นายมนู สิงจังหรีด
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นางกนกพร บุญญะบุญญา
ตำหแน่ง : ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่ม : กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : ชั้นป.6
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
กลุ่ม : ชั้นป.6
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
นางสุวภัทร สังข์สม
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
กลุ่ม : ชั้นป.5
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,067,302 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,671,191 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,449,381 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,808,386 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,685,636 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,462,338 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,404,170 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,365,565 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,236,814 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,197,769 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,936,275 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,932,978 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,921,227 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,874,234 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 20 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
ประเมินโครงการอาหารกลางวัน วันที่ 20 มิถุนายน 2561
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
ท่าสีกระถางต้นไม้
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
การเลือกตั้งประธานนักเรียนร.รวุฒิวิทยา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 34 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
20มิย 61 ต้อนรับคณะรองอธิการบดีและคณะม.ธรรมศาสาตร์
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
14มิย61กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 21 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เครื่องมือประเมินการอ่าน 1-2561
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 21 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ.
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 มิ.ย. 61
การประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)
โรงเรียนบ้านซับตารี | 20 มิ.ย. 61
รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านซับตารี | 20 มิ.ย. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านซับตารี | 20 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 20 มิ.ย. 61
การสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีในวันสถาปนาลูกเสือ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 | 20 มิ.ย. 61
๓๕๐ การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 มิ.ย. 61
๓๔๙ การสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 มิ.ย. 61
๓๔๘ การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 มิ.ย. 61
แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย 4 เล่มที่ 1 หลักและวิธีการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
โดย : นางสุวรรณี อินธิแสง
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว
โดย : นางสาว ฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ
ร.ร.บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128    จ.นราธิวาส
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สถิติในชีวิตจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางนุชนาถ ชมช่วยธานี
ร.ร.บ้านเกาะเคี่ยม    จ.ตรัง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
โดย : นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
บทเรียนออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รายวิชา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี รหัส ง31241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายอาณัติ คำมณี
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายพงศ์ภีระ ประสิทธิ์นอก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายนัดวี ยิ้มใย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กหญิงชวัลรัตน์ น้อมจันทึก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ
โดย : คณะนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชาติ
โดย :
ร.ร.บ้านหนองซอน    จ.มหาสารคาม

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th