หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายสิริมงคล ซ้ายสุพรรณ์
ตำหแน่ง : ครูอาสา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ธงชัยเหนือวิทยา    จ.นครราชสีมา
นางวิยดา โพธ์ชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา    จ.มุกดาหาร
นายอาวุฒิ แสนเจ็ก
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ช่างปูนชั้น 4/ นักการภารโรง
ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา    จ.มุกดาหาร
นายบัญชา คิดโสดา
ตำหแน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางสาววิภา บุญชาญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางศิริพร งาสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,459,496 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,282,799 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,176,629 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,629,945 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,468,711 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,321,826 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,261,098 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,137,844 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,081,740 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,022,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,856,203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,841,021 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,784,481 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,750,618 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ช่วยกันย้ายสวนสมุนไพรเตรียมพื้นที่ปลูกบ้านพักครู
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 61)
เลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งครูเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย (ครูคอมพิวเตอร์)
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 61)
โรงเรียนเป็นสนามสอบ Pre-ONET ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 61)
คณะครู นักเรียนเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ 2561
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 61)
พิธียกเสาเอกบ้านพักครูหลังใหม่
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 61)
พิธีรับมอบรถตุ๊กตุ๊ก,เก้าอี้,พัดลมและกิจกรรมวันเด็ก2561
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงาน “การดำเนินการห้องเรียนสีขาว”
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 ม.ค. 61
เอกสารการดำเนินการห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 ม.ค. 61
แฟ้มการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 ม.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 18 ม.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 18 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 18 ม.ค. 61
วันที่ 18 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีท่านชัย
โรงเรียนแม่สอด | 18 ม.ค. 61
วันที่ 18 ม.ค.2561 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูตัวแทน เข้า
โรงเรียนแม่สอด | 18 ม.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 18 ม.ค. 61
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนด่านขุนทด | 18 ม.ค. 61
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายติณณพัศ กล่ำจีน
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม    จ.สงขลา
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2560
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560
โดย : นางกชพร เปียมาลย์
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ปี 2561 จากคุรุสภา
โดย : นางสาวราศรี สดุดี
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
ปี 2560 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
ผลงาน ปีการศึกษา 2560
โดย : I can do
ร.ร.ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2    จ.อุบลราชธานี
เป็นผู้ประกาศข่าวทางวิทยุ ในวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โดย : เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม - เด็กหญิงน้ำฝน คนชาญ
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
รับรางวัลเด็กดีเด่นแห่งชาติ
โดย : เด็กหญิงภัทรธิดา บุญมั่น
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี ผ่านเข้ารอบระดับภาค
โดย : คณะนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเด็กดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561
โดย : เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th