หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ตำหแน่ง : ครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
นางสาวดวงเดือน เจ๊ะสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
นายมงคล อิ่มสุวรรณ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสุวิมล อินชนะ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,552,684 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,436,205 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,283,554 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,692,686 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,550,513 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,353,472 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,338,024 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,190,349 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,178,507 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,097,470 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,899,168 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,885,250 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,820,788 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,815,173 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมไขศรีฯบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
กีฬา "บัวชมพูเกมส์" 2018
โรงเรียนอนุบาลละงู
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นเด็กดี
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ ม.3
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 มี.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 19 มี.ค. 61
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 1/2561 และรายการส่วนลดต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 19 มี.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 19 มี.ค. 61
ประกาศเรียกตัวนักเรียนม.3 เดิม ที่ได้ลำดับสำรอง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่ว
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 19 มี.ค. 61
ประกาศเรียกตัวนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง รายงานตัวเข้าเรียน ม.1และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 19 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 19 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 19 มี.ค. 61
ตัวอย่างเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 19 มี.ค. 61
วารสารโรงเรียนปีที่ 17 ฉบับที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 19 มี.ค. 61
รุ่นที่27 (เปิดเรียน 30 กรกฎาคม 2561) เหลือ8คนสุดท้าย!!!
โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล | 19 มี.ค. 61
การพัฒนาชุดการเรียน วิชาว22102 วิทยาศาสตร์4 หน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวนวิญญา กุลฑล
ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวประทุมพร คำวัน
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวประทุมพร คำวัน
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน (10 ก.พ. 2561)
โดย : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน เรื่องการใช้โปรแกรม Sony Vegas กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายวรพจน์ ทองคุปร์
ร.ร.สุคิรินวิทยา    จ.นราธิวาส
เหรียญทองมิตรภาพ
โดย : expo Muafakat Kedah 2018
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
โครงงานอาชีพ เรื่อง…คุกกี้กล้วย
โดย : นางสาวนันทวรรณ เจียมศิริ
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
โครงงานอาชีพ เรื่อง…ครีมอาบน้ำแตงกวา
โดย : นายอเนก พงษ์สวัสดิ์
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
โครงงานอาชีพ เรื่อง…แชมพูสระผมแครอท
โดย : นางสาววริศรา พูลเกิด
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
โครงงานอาชีพ เรื่อง…เจลล้างมือว่านหางจระเข้
โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์ทองพลาย
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th