หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 40
Mrs.Du Dandan
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
Mr.Li Hongyu
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายอาบู
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางสาวกัญญารัตน์ วิทยาขาว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางสาวนงนุช ล้ำเลิศ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เสนานิคม    จ.กรุงเทพมหานคร
ณัฐวงษ์ คงปราโมทย์
ตำหแน่ง : นักเรียน
กลุ่ม : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,187,693 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,889,860 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,444,684 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,432,608 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,346,463 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,220,027 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,018,506 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,967,786 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,821,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,757,960 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,623,247 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,536,325 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,510,867 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,500,857 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ย. 62)
จัดกิจกรรม มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี2562
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 36 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ย. 62)
แจกสิ่งของ
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ย. 62)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2562
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 29 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ย. 62)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ย. 62)
ค่ายส่งเสริมเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิช
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 40 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครั้งที่-2-1-ต.ค.62
โรงเรียนอุดมดรุณี | 17 ก.ย. 62
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา รายการจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะโรงเรียน
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 17 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะ
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 17 ก.ย. 62
สอบปลายภาค
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 17 ก.ย. 62
นิทรรศการมั่นคง มี่งคั่ง ยี่งยืน...2562
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 17 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะรายการขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 17 ก.ย. 62
จุลสารพนมศึกษา
โรงเรียนพนมศึกษา | 17 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัชดล ปันเขียวได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเทควันโด
โรงเรียนอนุบาลลำพูน | 17 ก.ย. 62
จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลลำพูน | 17 ก.ย. 62
ประกาศกำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562 และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนประเสริฐสุข | 17 ก.ย. 62
โรคที่มีผลต่อทางเดินหายใจมีผลอย่างไรเกิดจากอะไร
โดย : เด็กชายพีรติ มณฑาทอง
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โรคที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
โดย : เด็กชายชิษณุพงษ์ มาศิริโชค
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
สอบเก็บคะแนน วิชาเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
โดย : นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
ชุมนุมนักบินน้อย
โดย : นางสุภาพร พลพุทธา
ร.ร.หนองหิ้งพิทยา    จ.บึงกาฬ
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นางสาลินี เย็นใจ
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
ชนะเลิศฟุตซอล
โดย : นักเรียนนานาชาติฯ
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
เพชรยอดมงกุฎ
โดย : นักเรียน ป.3/2562
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ทักษะวิชาการ
โดย : นักเรียนชั้น ป.5/2562
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ประกวดร้องเพลงคุณธรรม
โดย :
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นางสาวพรปวีณ์ ทุนเกิด
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th