หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านรังงาม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
นายสมพร อนันตะบุศย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หนองห้างพิทยา    จ.กาฬสินธุ์
Mr. Dave Roque
ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
นางสาวมนสิชา ปิจดี
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
นางสาวณัฐิดา ดนัยดุริยะ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
นางสาววิไลวรรณ ขันใจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
นายชินโชติ บุญสิงมา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,795,349 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,594,233 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,206,585 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 3,371,684 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,233,810 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,104,642 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,877,239 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,834,806 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,595,363 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,576,214 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,535,524 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,449,771 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,359,261 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,357,035 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
มหกรรมสุขภาพวัยเรียน
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
กิจกรรมไหว้ครูอนุบาล
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
กิจกรรมมิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
จดหมายข่าว ฉบับที่2 เดือนมิถุนายน 2562
โรงเรียนอนุบาลลำพูน | 20 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง | 20 มิ.ย. 62
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองซอน ได้จัดนิทรรศการวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำป
โรงเรียนบ้านหนองซอน | 20 มิ.ย. 62
นักเรียนป.6
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 20 มิ.ย. 62
โครงการวุฒิชัยให้โอกาส
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา | 20 มิ.ย. 62
ที่ 122/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 20 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) | 20 มิ.ย. 62
โรงเรียนรับบริจาคขวดน้ำมีฝาเพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ๓ จุดในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) | 20 มิ.ย. 62
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) | 20 มิ.ย. 62
อบรมวินัยจราจรและการป้องกันยาเสพติดโดย สภอ.บุณฑริก
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 20 มิ.ย. 62
กวางตุ้ง
โดย : นางดลนภา เข็มกลัด
ร.ร.บ้านคลองสว่างอารมณ์    จ.นครปฐม
วอเตอร์เครส
โดย : นางดลนภา เข็มกลัด
ร.ร.บ้านคลองสว่างอารมณ์    จ.นครปฐม
ผักบุ้งจีน
โดย : นางดลนภา เข็มกลัด
ร.ร.บ้านคลองสว่างอารมณ์    จ.นครปฐม
คะน้า
โดย : นางดลนภา เข็มกลัด
ร.ร.บ้านคลองสว่างอารมณ์    จ.นครปฐม
การแข่งขันสร้าง Presentation เหรียญทองอันดับ1
โดย : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ร.ร.อนุบาลเสริมปัญญา    จ.นครปฐม
เหรียญทองอันดับ 7 คัดไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : เด็กหญิงธษปนันท์ ทิพชาติ
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : เด็กหญิงณัฐถากรณ์ จิตแสง
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
เรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 คัดไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงณัฐฐา พลหงษา
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : เด็กหญิงพิชญา ศรีอุทธา
ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร    จ.ขอนแก่น
รางวัลระดับชาติ อันดับ2 แข่งสร้างPresentation จากคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 68
โดย :
ร.ร.อนุบาลเสริมปัญญา    จ.นครปฐม

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th