หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
โรงเรียนกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 32
โรงเรียนรักษาราชวิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
สพป.อุดรธานี เขต 1
นายเถลิงศักดิ์ ถนอมรุ่งเรือง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวฐิติพร แซ่ลี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวพรสวรรค์ เซียนหยาง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,786,867 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,227,908 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,348,811 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,544,045 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,887,485 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,722,054 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,700,018 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,680,230 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,649,043 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,431,479 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,395,574 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,237,272 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,058,823 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,023,440 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 2,881,063 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม 14ส.ค.63
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ย. 63)
โรงเรียนบ้านม่วง วังมน ตาดเสริม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ในโครงกา
โรงเรียนบ้านม่วง
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ย. 63)
ผู้อนวยการสถานศึกษาร่วมรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ย. 63)
ผู้อำนวยการศึกษาและคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2563
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ย. 63)
อบรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 63)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 27 ก.ย. 63
พัฒนาการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 27 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านวังชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโ
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 27 ก.ย. 63
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคัดแยะขยะต้นทาง และบริหารจัดการขยะทำให้เกิด
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม | 27 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม | 27 ก.ย. 63
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านผาแก้วได้ร่วมงานเกษียนอายุราชการของเครือข่ายเมือง ๗
โรงเรียนบ้านผาแก้ว | 26 ก.ย. 63
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ท่านศน.ฉวีวรรณ ได้มานิเทศน์ติดตามการจัดการเรียนการสอนเรียนร่วมเรียนรวม
โรงเรียนบ้านผาแก้ว | 26 ก.ย. 63
22 กันยายน63อบรมป้องกันยาเสพติด
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม | 26 ก.ย. 63
12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม | 26 ก.ย. 63
อินทผลัม
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 26 ก.ย. 63
ครูดีเด่น ครูดีศรี สพม ประจำปีพุธทศักราช 2563
โดย : นางสาวปัทมา ยายิ
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์    จ.ปัตตานี
รางวัลเหรียญทองแดง ผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 1โรงเรียน 1 นวัตกรรม (ไข่สุจริต สร้างอาชีพ พิชิตคุณธรรม)
โดย : นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
รางวัลเหรียญทองแดง ผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 1โรงเรียน 1 นวัตกรรม
โดย : นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
นวัตกรรม Gen-C Solution Model การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
การบริหารยุคใหม่ H2P Model สู่ความสำเร็จ
โดย : นายวิมลชัย สิลารักษ์
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเต็มกราฟ
โดย : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
โครงงานคณิตศาตร์GSPอัตราส่วนเรือยาวจำลอง
โดย : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การนำเสนอโครงงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย : เด็กชายพิษณุ ดูงาม
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง
การนำเสนอโครงงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย : เด็กชายสรวิศ เเก้วอ่อน
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง
รางวัลชนะเลิศ
โดย :
ร.ร.ศาลาวิทยา    จ.ลำปาง

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th