หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียน​สามง่าม​ช​นูปถัมภ์​
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุรินทร์ เขต 33
โรงเรียนบ้านซับน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งพาย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนเพียรปัญญา
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
นางสาวจันจิรา คูเมือง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
นางอนุสรา คำแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
นายนิรุต ฉิมเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
นางสุมาลี ทางดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,216,420 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,955,136 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,683,560 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,957,157 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,825,438 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,600,683 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,506,516 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,456,419 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,331,284 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,304,223 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,109,580 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,076,662 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,070,741 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,054,207 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,021,441 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
23 ต.ค. วันปิยะมหาราช
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 42 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 61)
โครงการค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 61)
รับโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 61)
โครงการส่งเสริมศักยภาพความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 61)
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 61)
โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครู ยุคการศึกษา 4.0
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 ต.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 ต.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 ต.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 ต.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 ต.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 ต.ค. 61
รับสมัครครูธุรการ (รายละเอียด)
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 23 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนปากจ่าวิทยา | 23 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนปากจ่าวิทยา | 23 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ | 23 ต.ค. 61
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน
โดย : นางสาวกนกอร ไชยกว้าง
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
การแสดงนักเรียน "ราชินีศรีแผ่นดิน"
โดย : นางนิลวรรณ โตสมบัติ
ร.ร.เพียรปัญญา    จ.ปทุมธานี
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
โดย : นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ร.ร.คีรีราษฏร์พัฒนา    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานการปฏิบัติที่เลิศด้านการบริหารจัดการ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
โดย : นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ร.ร.คีรีราษฏร์พัฒนา    จ.นครศรีธรรมราช

โดย : นางสุวิมล ไชยถาวร
ร.ร.คีรีราษฏร์พัฒนา    จ.นครศรีธรรมราช

โดย :
ร.ร.บ้านโพธิ์ชัย    จ.มหาสารคาม

โดย :
ร.ร.บ้านโพธิ์ชัย    จ.มหาสารคาม

โดย :
ร.ร.บ้านโพธิ์ชัย    จ.มหาสารคาม

โดย :
ร.ร.บ้านโพธิ์ชัย    จ.มหาสารคาม

โดย :
ร.ร.บ้านโพธิ์ชัย    จ.มหาสารคาม

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th