หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโรงเรียนวัดไชยธารา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านแสนสุข
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
สพป.นครปฐม เขต 2
นางสาวพรพรรณ อาชาวิเชียร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางจิรพร สีอ่อน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางศุภดา อินปิกกา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางน้ำเพชร เพ็ชรภู่
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางสาวพิมพ์ลภัส เนียมหอม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,102,296 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,720,390 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,494,124 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,842,684 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,716,297 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,491,006 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,418,580 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,393,688 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,251,170 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,224,707 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,014,287 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,970,566 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,962,089 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,948,376 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,903,612 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมกีฬาสี (นาโพธิ์เกมส์) ประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 125 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ค. 61)
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ค. 61)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ค. 61)
วันที่ 17 ก.ค.61 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ค. 61)
เยาวสตรีดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับประเทศ
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ค. 61)
โครงการค่ายวิชาการกิจกรรม ค่ายหรรษาภาษาจีน ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
๔๓๔ มอบสื่อการเรียนการสอน ฟ.ฟันยิ้มใส
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๓๓ การประชุมทางไกลใช้โปรแกรม Thai School Lunch
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๓๒ โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๓๑ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๓๐ สำรวจความต้องการงบลงทุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๒๙ ประชาสัมพันธ์ประกวดวาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๒๘ ประชาสัมพันธ์แข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๒๗ การแข่งขัน OBEC Sport
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
ยินดีกับทีมนักฟุตบอลฝรั่งเศส แชมป์ฟุตบอลโลก 2018
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 16 ก.ค. 61
สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน มาให้ความรู้ 5 ก.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 16 ก.ค. 61
ทดสอบ
โดย : วัชรพงษ์ ทองเกลี้ยง
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี

โดย : นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
โดย : นายวรวุฒิ อินทรา
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
โดย : นายอานุุภาพ ศรีบุญเรือง
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
โดย : นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
โดย : เด็กหญิงมนฑิรา สนั่นวนา
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โดย : เด็กหญิงแอ้วา วงษ์มงคลชัยกุล
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
โดย : เด็กชายเอกชัย เสือลออ
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โดย : เด็กหญิงน้ำมนต์ เกษตรไพร
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดย : เด็กชายชนะพล แสนใจ
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th