หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    จ.พัทลุง
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่    จ.กระบี่
นายบังอร หนุนวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพชรวิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสายสุรีย์ รักจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,477,461 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,717,991 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,493,897 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,463,330 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,967,207 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,629,410 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,363,163 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,299,035 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,216,385 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,203,782 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,026,980 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,026,892 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,624,915 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,218 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,566,423 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
จกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
ยินดีต้อนรับ นางอัญธิกา มีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
1-3 ธ.ค.2564 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
กิจกรรมวันเอดส์โลก
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 06 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จวาง เรื่องรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand ในวันที่ 1-17 ธันวาคม 64
โรงเรียนบ้านแม่จวาง | 06 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดสถานศึกษา ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม | 06 ธ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม | 06 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม | 06 ธ.ค. 64
คุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 06 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม | 06 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบมาเรียนที่โรงเรียน(on site)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนวัดโสมนัส | 06 ธ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียน เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 06 ธ.ค. 64
ดอกจานขานข่าว ฉบับที่ 4 - ประจำวันวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา)
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 06 ธ.ค. 64
สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง My body3
โดย : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
รางวัลระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย : นายพริษฐ์ สุขช่วย
ร.ร.บ้านหลังเขา    จ.ตรัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โดย : นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
ร.ร.บ้านหลังเขา    จ.ตรัง
รางวัลชมเชย ระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โดย : นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
ร.ร.บ้านหลังเขา    จ.ตรัง
รางวัลระดับคุณภาพดี การถอดบทเรียน Best Practice ของครู โรงเรียนสุจริต
โดย : นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย
ร.ร.บ้านหลังเขา    จ.ตรัง
โครงงาน IS เรื่อง การวิจัยการใช้โทรศัพท์มือถือ
โดย : ผลงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
โครงงาน IS เรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โดย : ผลงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
โครงงาน is เรื่องการใช้เงินในโรงเรียน
โดย : ผลงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
โดย : นางสาวอาทิตยา แน่นหนา
ร.ร.ทุ่งมนวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ  โครงการ “ประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564” จัดโดยโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)  
โดย : นายญาณกร  วรัชธนายง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th