หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
นางยลดา ขุนอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวอรอุมา มหรรณพ
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านแสนสุข    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวหทัยรัตน์ จินตบุตร
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านแสนสุข    จ.สุราษฎร์ธานี
นางพจนา วัฒนพงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านแสนสุข    จ.สุราษฎร์ธานี
นางพจนา วัฒนพงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านแสนสุข    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวกิตติยา จำนงค์พันธ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านแสนสุข    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,109,354 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,731,287 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,504,221 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,851,179 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,722,795 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,497,960 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,421,515 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,401,010 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,254,710 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,231,581 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,024,603 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,977,106 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,967,360 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,951,721 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,909,864 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา 23 ก.ค. 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
คณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
โรงพยาบาลจุน อ.จุน จ.พะเยา ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
"โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย"
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2560
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา | 23 ก.ค. 61
กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาบริจาคกระเบื้องและถาดหลุมให้นักเรียนบ้านเขาจานค่ะ
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 23 ก.ค. 61
ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ "โครงการเพชรในตม"
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 23 ก.ค. 61
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 23 ก.ค. 61
รณรงค์การสวมหมวกกันน๊อค
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 23 ก.ค. 61
รายการเสมาปริทัศน์ 97.00 Mhz.
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 23 ก.ค. 61
ขอขอบพระคุณฝ่ายสนับสนุนด้านกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 23 ก.ค. 61
U13 แชมป์ส้มผ่อคัพ ที่จังหวัดยโสธร
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 23 ก.ค. 61

โรงเรียนวัดสันติธรรม | 23 ก.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนเือยสอเพลอฯ รับการฉีดวัคฉีนป้องการโรคคอตีบ-บาดทยัก จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลส
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 23 ก.ค. 61
รายงานการวิจัย
โดย : นางกาญจนาวดี แก่นแก้ว
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวปรียาภา พานเพ็ชรภากร
ร.ร.อนุบาลหนองใหญ่    จ.ชลบุรี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Popular Activities in PCP School หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Routine
โดย : นางสาวอมรา วิชัยยุทธ์
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โดย : นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
การจัดการเรียนการสอนภาษาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
โดย : เด็กหญิงมนฑิรา สนั่นวนา
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โดย : เด็กหญิงแอ้วา วงษ์มงคลชัยกุล
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
โดย : เด็กชายเอกชัย เสือลออ
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โดย : เด็กหญิงน้ำมนต์ เกษตรไพร
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดย : เด็กชายชนะพล แสนใจ
ร.ร.บ้านแม่จวาง    จ.ตาก

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th