หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายสมชาย ใหม่พรหม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,166,395 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,855,946 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,606,722 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,916,941 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,785,427 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,560,703 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,463,036 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,129 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,291,827 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,284,261 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,073,338 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,034,889 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,018,858 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,007,061 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,980,768 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
อำลาเกษียณอายุราชการ คุณครูมนตรี ชัยบุตร
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
“มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๐ |
โรงเรียนวัดด่าน
( จำนวน 120 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
การกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก สหวิทยาเขตกันทรารมย์ 18 ก.ย 61
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอโคกสูง
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 21 กันยายน 2561
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 20 ก.ย. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 20 ก.ย. 61
๕๕๗ ขอความร่วมมือจัด โครงการอ่านสารสันติภาพฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.ย. 61
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(จุดเน้น) โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 20 ก.ย. 61
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8 กลุ่มงาน) โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 20 ก.ย. 61
กีฬา สพม.28 เกมส์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 20 ก.ย. 61
การประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
โรงเรียนพนมศึกษา | 20 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | 20 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | 20 ก.ย. 61
แจ้งหยุดการเรียนการสอน 25-28 ก.ย 61
โรงเรียนพนมศึกษา | 20 ก.ย. 61
การรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นและครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครูจังหวัดสมุทรสาครประจำปี ๒๕๖๑
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
การพานักเรียนไปแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
รางวัลเสมาป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
กรรมการคุมสอบการวัดความ สามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับ ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
การดำเนินการจัดนิทรรศการ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัด การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการสื่อสารทางไกลผ่านเทคโนโลยี ( DLIT) ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภาคที่ ๕
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
สรุปเหรียญรางวัล งานสานฝัน ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดควนเมา
โดย : นักเรียน
ร.ร.วัดควนเมา    จ.ตรัง
ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
โดย : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1
โดย : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
โครงงานคอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ฝน ฟ้า อากาศ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์
ร.ร.ทุ่งมนพิทยาคาร    จ.สกลนคร
ผ้ามัดย้อมผสานผ้าปักลายม้ง
โดย : ผ้ามัดย้อมผสานผ้าปักลายม้ง
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th