หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาววราภรณ์ นามมา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)    จ.นนทบุรี
นายมนตรี ภู่ประกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)    จ.นนทบุรี
นางสาววาทินี กรีวัชรินทร์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากร ร.ร.วุฒิวิทยา 2
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี
นางสาวภัทรา ชมศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หนองห้างพิทยา    จ.กาฬสินธุ์
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายโสภณ ทองจิตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,320 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,621,438 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,397,897 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,565 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,219 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,183 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,050 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,322,983 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,221,942 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,214 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,504 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,056 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,396 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,885,672 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,686 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 24/05/61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 พ.ค. 61)
จิตอาสา "โครงการความสุขจากพ่อ สู่่ผืนแผ่นดิน" @ บึงนามน
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 24 พ.ค. 61)
โรงเรียนวัดป่าไผ่ ต้อนรับ ผอ.วาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 พ.ค. 61)
ปัจฉิมนิเทศและวันแห่งความสำเร็จ 28 มีนาคม 2561
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 50 รูป / โพสเมื่อ 24 พ.ค. 61)
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2018
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 24 พ.ค. 61)
ประชุมผู้ปกครอง@ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านตะโนน
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 24 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 พ.ค. 61
ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้เน็ตของโรงเรียน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 24 พ.ค. 61
ร.ร.วัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 25-26 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 24 พ.ค. 61
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 24 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 24 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 พ.ค. 61
ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา
โรงเรียนบ้านโจรก | 24 พ.ค. 61
แบบสรุปและแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 24 พ.ค. 61
ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย คุณครูธันย์ชนก ชูเสน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 24 พ.ค. 61
วิทยากรการประชุมสัมนาครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 24 พ.ค. 61
ครูผู้สอนนักรเียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ระดับชั้น ป.4-ป.6
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense
โดย : นางสาวเกษร แหวนมุก
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
ทวีัปเอเชีย เล่มที่ 1
โดย : นายสันติ ภิระบรรณ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่

โดย :
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย :
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
ฟุตบอล
โดย : นักกีฬาโรงเรียน
ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทองมิตรภาพ
โดย : expo Muafakat Kedah 2018
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
โครงงานอาชีพ เรื่อง…คุกกี้กล้วย
โดย : นางสาวนันทวรรณ เจียมศิริ
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th