หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,344,969 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,069,394 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,215 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,536,693 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,302 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,129 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,383 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,869 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,098 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,221 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,249 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,758 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,773,971 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,488 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,291 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันปิยมหาราช 2560
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 60)
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 60)
23 กันยายน 2560 ทอดผ้าป่าการกุศล ฟุตบอลดาราการกุศล และคืนสู่เหย้าชาวแหลมบัว
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ต.ค. 60)
14 กันยายน 2560 "กษิณาลัย"
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 22 ต.ค. 60)
13-15 กันยายน 2560 กีฬา "สัตตวิชญ์เกมส์"
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ต.ค. 60)
สัปดาห์วิทยาศาตร์ 2560
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ต.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ต.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 20 ต.ค. 60
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 21 ต.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 21 ต.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนกันยายน2560
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 21 ต.ค. 60
ประกาศนโยบายสถานศึกษาสะอาดสวยใสไร้มลพิษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ต.ค. 60
ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนธงธานี | 20 ต.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนฯ IEP
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 20 ต.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนฯ ECD
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 20 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิท
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 20 ต.ค. 60
การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน
โดย : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย
โดย : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี

โดย : นายคนอง อาจโยธา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
โดย : ประกาศผลรางวัลนักเรียนโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี
กิจกรรมมายากล
โดย : เด็กหญิงมนิสรา ทองประมูล
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
ตอบคำถามภาษาอังกฤษ
โดย : เด็กชายอนวัช มหานาม, เด็กหญิงสุภาณี จักรพิมพ์ ,สุภานันท์ ชาญประเสริฐ
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายอานุภาพ ศรีบูโฮม
ร.ร.ขอนแก่นคริสเตียน    จ.ขอนแก่น
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วพรมมา
ร.ร.ขอนแก่นคริสเตียน    จ.ขอนแก่น
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th