หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางขวัญทิภาพร รอนศึก
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวยาใจ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายยุทธนา ทาท่าหว้า
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางถวิกรณ์ แก้วสุพรรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวนวรัตน์ ฉิมพงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,131,141 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,791,073 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,368,523 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,122,609 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,308,118 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,183,741 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,970,949 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,923,086 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,744,857 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,686,121 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,491 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,302 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,479,750 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,450,630 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กล่าวอำลา นักศึกษาจีนฝึกสอน
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 21 ส.ค. 62)
ยินดีต้อนรับ ครูคนใหม่ เข้าสู่โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 21 ส.ค. 62)
โครงการ Save the Children
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 21 ส.ค. 62)
งานลูกพบแม่ โครงการแม่อุปถัมภ์ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ส.ค. 62)
งานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๒
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 21 ส.ค. 62)

โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 21 ส.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ | 21 ส.ค. 62
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนไตรภพวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 21 ส.ค. 62
จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต”
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง | 21 ส.ค. 62
การเรียนรู้แห่งอนาคต
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง | 21 ส.ค. 62
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์ฯ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา | 21 ส.ค. 62
รางวัล IQA AWARD 2561
โรงเรียนอนุบาลลำพูน | 21 ส.ค. 62
แผนผังการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับศูนย์ฯ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา | 21 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมินันท์ ปันติมุ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทยุวชน ชาย 9 - 10 รุ่น C
โรงเรียนอนุบาลลำพูน | 21 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิพัฒน์ อภิวงศ์ ที่ได้รับรางวัลประเภทกีฬา เทนนิส
โรงเรียนอนุบาลลำพูน | 21 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา แก้วปินตา ที่ได้รับรางวัลประเภทกีฬา เทนนิส
โรงเรียนอนุบาลลำพูน | 21 ส.ค. 62
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
โดย : นางนวลจันทร์ เวชกามา
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชีววิทยา 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
โดย : นางนวลจันทร์ เวชกามา
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสมุยหรรษา หลักภาษาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โดย : นางสิริวรรณ คงเพชร
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดสระเกศ    จ.สุราษฎร์ธานี
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ทัศนธาตุน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โดย : นายเอกภพ แซ่สิม
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดสระเกศ    จ.สุราษฎร์ธานี
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องการค้นหาข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โดย : นางอุบลรัตน์ สังข์สำราญ
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
https://th.padlet.com/nueiw2519/n1
โดย : ผลงานคอมพิวเตอร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองโพ    จ.ราชบุรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
โดย : เด็กหญิงสกุลกาญน์ หลักคำพันธ์
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
โดย : เด็กชายศุภณัฐ ประเสริฐสังข์
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
โดย : เด็กหญิงพิชญา อินทวี
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
โดย : เด็กหญิงพรทิพย์ สุเกิด
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th