หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
สพป.พังงา เขต 14
โรงเรียนมิตรภาพ 6
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวัดท่าประดู่
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนบ้านนางัว
สพป.สกลนคร เขต 2
นางสมบูรณ์ ลักษณะวิลัย
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดคลองขุนศรี    จ.นนทบุรี
นายนัฏฐนนท์ พัฒนวงศา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปะทิววิทยา    จ.ชุมพร
นายอนุสรณ์ สวัสดิชาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นางสาววิวรรณ แซ่จิว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นายไพศาล ไหลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,597,169 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,777,411 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,937,404 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,272,353 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,775,633 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,590,832 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,502,578 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,440,909 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,437,581 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,375,328 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,190,455 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,020,285 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,881,074 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,863,282 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,803,263 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การปฐมนิเทศนักเรียน 1 กรกฏาคม 2563 ปีการศึกษาที่ 1/2563
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 04 ก.ค. 63)
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 04 ก.ค. 63)
การประชุมทำความเข้าใจก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 04 ก.ค. 63)
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
โรงเรียนเสนาบดี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 04 ก.ค. 63)
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 3 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 04 ก.ค. 63)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาคที่ 18 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 04 ก.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ไทยชนะโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) | 01 ก.ค. 63
การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเสนาบดี(ภาพประกอบ)
โรงเรียนเสนาบดี | 04 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักการภารโรง
โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ | 04 ก.ค. 63
ขอขอบคุณ #พมจ# จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อจาก โควิท 19 เราชาวกุ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 03 ก.ค. 63
ขอขอบคุณ อสม./ผู้นำผู้นำชุมชน/กรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของกุดครองวิทยาค
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 03 ก.ค. 63
สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 03 ก.ค. 63
โรงเรียนบ้านเลื่อม มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19
โรงเรียนบ้านเลื่อม | 03 ก.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 03 ก.ค. 63
ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 03 ก.ค. 63
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (ฺBlended Learning)
โรงเรียนปะทิววิทยา | 03 ก.ค. 63
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
โดย : ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ
ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์    จ.กระบี่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562
โดย : ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ
ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์    จ.กระบี่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
โดย : ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ
ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์    จ.กระบี่
ID Plan ครูประภาภรณ์ องอาจ ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวประภาภรณ์ องอาจ
ร.ร.ปะทิววิทยา    จ.ชุมพร
หนังสั้นนักเรียนชั้น ม.3
โดย : นายพีระพงษ์ ทองดี
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขุ่น    จ.อุบลราชธานี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
รางวัลชมเชยอันดับ2 สวดมนต์มัธยมศึกษาหญิง
โดย : นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
ร.ร.วัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th