หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายธนภูมิ ศิริรัตน์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวพัณณิภา บุญหอม
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวศิรินภา เนียดพลกรัง
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวรัตติยา อยู่เย็น
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นายธาราพงษ์ มูลภักดี
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,067,856 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,378,935 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,843,968 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,873,846 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,149,908 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,055,649 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,994,146 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,925,122 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,860,589 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,804,482 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,517,969 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,463,117 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,335,699 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,280,113 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,264,094 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 64)
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเเละให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 64)
อบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 64)
วันพระสุดสัปดาห์
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 64)
การศึกษาดูงานของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 64)
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ | 28 ก.พ. 64
ผ้าป่าโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา | 28 ก.พ. 64
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ | 28 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์วิธีการลดขยะ
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ | 28 ก.พ. 64
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ | 28 ก.พ. 64
แสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ | 28 ก.พ. 64
รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ | 28 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ฉบับที่ 3 เรื่อง ประกาศเปิดเรียน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 28 ก.พ. 64
วันที่ 25 ก.พ. 64 นายอาวุธ ทัศนา ผอ.สถานศึกษา ประชุมสรุปงานและประเมินผลการจัดเสวนาฯ
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา | 25 ก.พ. 64
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | 28 ก.พ. 64
หนังสือขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมสถานศึกษา 10 โครงการ 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอใช้เงินสะสม64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมสร้างห้องน้ำในโรงเรียน 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมซื้อเครื่องเสียง64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมซื้อตู้เหล็ก 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กิจกรรมหนูน้อย IT
โดย : นักเรียนชั้นป.6
ร.ร.อนุบาลพูนสวัสดิ์    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
โดย : เด็กหญิงกิ่งนภา แสงคำ
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
โดย : เด็กหญิงปิ่นหทัย แตงอ่อน
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
โดย : เด็กหญิงจีรนันท์ บัวผัน
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
โดย : เด็กหญิงมธรส จันทร์ทุ่ง
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th