หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านโจด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
นางสาวสุทธิ์อารีย์ แสงสุข
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองห้วยฝาด    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางเบญจวรรณ เมืองสมัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองห้วยฝาด    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายชณภัทร วิชัยวัฒนา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองห้วยฝาด    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวอัจฉรา เชื้อชะเอม
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านหนองห้วยฝาด    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายพัฒนพงษ์ หารเอี่ยม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.คลองลานวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวปริษา สมภักดี
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลมิ่งขวัญ    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,288,880 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,093,568 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,806,906 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,021,882 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,887,688 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,655,701 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,573,259 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,479,718 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,394,504 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,334,869 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,169,867 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,163,879 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,152,643 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,127,893 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,104,723 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 61)
07 ธ.ค. พิธีเปิด ยุวกาชาด ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 61)
4 ธ.ค. กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 55 รูป / โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 61)
30 พ.ย. วันเอดส์โลก
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 61)
30 พ.ย. พิธีถวายพวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 61)
29 พ.ย. การสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(อาคารพละ)
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 14 ธ.ค. 61
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 14 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 14 ธ.ค. 61
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง | 14 ธ.ค. 61
กิจกรรมโรงเรียนคลองใหม่
โรงเรียนคลองใหม่ | 14 ธ.ค. 61
ค่ายครุศาสตร์อาษาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 14 ธ.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา
โรงเรียนบ้านแม่จวาง | 14 ธ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 14 ธ.ค. 61
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 62
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 14 ธ.ค. 61
หลักการบริหารงานในสถานศึกษา
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
การเผาถ่าน
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
กล้วยน้ำว้า
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
ถ่านคุณภาพ
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
การเลี้ยงปลานิล
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงเกศรินทร์ ทรายแก้ว
ร.ร.บ้านหนองฆ้อง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงอารีญา ขอนศรี
ร.ร.บ้านหนองฆ้อง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงณิชา ลำเจียก
ร.ร.บ้านหนองฆ้อง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3
โดย : นายโชคชัย มหาวินัย
ร.ร.บ้านหนองฆ้อง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายพีรธัช รัชฎา
ร.ร.บ้านหนองฆ้อง    จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th