หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
นางพัชทร พนมพริ้ง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,822 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,513 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,825 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,744 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,045 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,639 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,735 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,880 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,729 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,252 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,497 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,572 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,360 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,006 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
โรงเรียนคลองสำโรง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
ค่ายพัฒนาทักษะทางศิลปะ ดนตรี
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
จ่ายเงินจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
ตรวจฟันประจำปี ให้กับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
กิจกรรม “ค่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปรับปรุงเว็บไซต์
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ | 21 ม.ค. 65
ตารางสอบออนไลน์ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 21 ม.ค. 65
การรับนักเรียนปีการศึกษา2565
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ | 21 ม.ค. 65
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบ 4 ON
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย | 21 ม.ค. 65
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยได้มอบรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย | 21 ม.ค. 65
ตรวจฟันประจำปี ให้กับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) | 21 ม.ค. 65
ผลงานเรื่องระบบสุริยะ ชั้น ป.4
โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า | 21 ม.ค. 65
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) | 21 ม.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 21 ม.ค. 65
ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 21 ม.ค. 65
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
โดย : นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
โดย : นายนครินทร์ เหลือบุญชู
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแต่งเพลงวิทยาศาสตร์ Sing a science ร้องให้ได้เรื่อง ปีก2564
โดย : นางปาริฉัตร ผิวสร้อย
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
โดย : นายณัฐพล บัวเกตุ
ร.ร.เทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)    จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก ปีการศึกษา 2564
โดย : พระวรพิน ไชยเพช็ร
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความอก้กระทู้ธรรมชั้นตรี ปีการศึกษา 2564
โดย : พระวงเดือน สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 คัดลายมือภาษาไทย ระดับม.ปลาย ปีการศึกษา 2564
โดย : สามเณรรัชชานนท์ สุทนต์
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564
โดย : สามเณรณัฐวุฒิ แคน้ำ
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.