หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพาดี ฉิมพาลี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปริญ ไชยศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
ดร.สุริสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวปาริชาติ อังกาบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางภัทรมน ไกรศรีทุม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,635,104 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,604,185 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,387,115 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,769,306 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,643,495 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,424,386 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,390,175 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,312,931 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,219,356 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,160,814 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,964,451 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,916,356 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,903,286 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,877,898 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,851,672 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
สัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และพิธีรับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและรับเงินค่าเสื้อผ้า ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคลองบางโพธิ์
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
โรงเรียนคลองบางโพธิ์
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
ปฐมินเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
ศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ยินดีต้อนรับคุณครูรุ่งนภา กระสังข์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 20 พ.ค. 61
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 20 พ.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดโสมนัส | 20 พ.ค. 61
กิจการลูกเสือจากรุ่นตายายสู่รุ่นหลาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 20 พ.ค. 61
ลูกเสือดีอย่างไร ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น นี้คือตัวอย่างอีกครอบครัวหนึ่งในกิจการลูกเสือจากรุ่นตายายสู่รุ่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 20 พ.ค. 61
โครงการไหว้น้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)
โรงเรียนบ้านซับตารี | 19 พ.ค. 61
ร่วมรำลึก "วันอาภากร" ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านซับตารี | 19 พ.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 19 พ.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 19 พ.ค. 61
ครูอนิตตา บัวสาย เผยแพร่ผลงาน
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 19 พ.ค. 61
แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
โดย : นางจารุนีย์ กานตานนท์
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวปาริสา ขาวขำ
ร.ร.อนุบาลไทรงาม    จ.กำแพงเพชร
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560
โดย : กวี อิทธิวัฒนะ
ร.ร.บ้านส่องตาแล    จ.กำแพงเพชร
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดย : นายธิรายุทธ อรทัย
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561
โดย : นางจงกลนี บูระวัฒน์
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์

โดย :
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย :
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
ฟุตบอล
โดย : นักกีฬาโรงเรียน
ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทองมิตรภาพ
โดย : expo Muafakat Kedah 2018
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
โครงงานอาชีพ เรื่อง…คุกกี้กล้วย
โดย : นางสาวนันทวรรณ เจียมศิริ
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th