หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางประภัสสร บรรลุศิลป์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวจุฑาภรณ์ หงษ์ประยูร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
นางกัมปนา พุทธรักษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวหนูเวียง อนุภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
นางวีรวรรณ สิงห์งาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวณัฐณิชา เกษมพร
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,377,191 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,140,005 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,086,177 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,569,536 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,394,718 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,296,202 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,194,135 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,109,333 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,988,215 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,959,753 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,827,807 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,820,905 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,792,575 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,756,681 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,711,208 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุ่งคล้านคร
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
( จำนวน 189 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 60)
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 95 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 60)
บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 60)
ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ระดับภาค ประกวดแต่งกลอนกาพย์ยานี 11
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 60)
การทดสอบวัดและประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 60)
ห้างโลตัสมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน ขอขอบคุณครับ
โรงเรียนบ้านโคกม้า
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 20 พ.ย. 60
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ฟ1/42(สนามฟุตบอล) โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 20 พ.ย. 60
เข้าค่ายลูกเสือกลุ่ม ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน ในวันที่ 19-20 ม.ค.2560
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 20 พ.ย. 60
แข่งขันกีฬากลุ่มสลกบาตร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง
โรงเรียนกงหราพิชากร | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก
โรงเรียนกงหราพิชากร | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา เพื่อฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับคว
โรงเรียนกงหราพิชากร | 20 พ.ย. 60
กีฬาสีโรงเรียน ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 20 พ.ย. 60
ดำเนินการทดสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 20 พ.ย. 60
รางวัลครูดีศรีบ้านบึง ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : คุณครูรัตนา อยู่เจริญ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : คุณครูรัตนา อยู่เจริญ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
รางวัลครูดีเด่น ระดับช่วงชั้นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552
โดย : คุณครูรัตนา อยู่เจริญ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547
โดย : คุณครูรัตนา อยู่เจริญ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
โดย : นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่67ได้คะแนนระดับเหรียญเงินการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับป.1-ป.6และระดับมัธยมม.1-ม.3
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
นิทานเรื่องนกกระสากับสุนัขจิ้งจอก
โดย : เด็กหญิงชนิษา ชัยทร
ร.ร.บ้านท่าเกวียน    จ.ลำปาง
แอปพลิเคชันแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : น.ส.ชลิตา ทุนประดิษฐ์ น.ส.นิศารัตน์ นากัน และน.ส.สุวรรณี สร้อยพรมมา
ร.ร.บ้านโคนพิทยา    จ.อุตรดิตถ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
โดย : ประกาศผลรางวัลนักเรียนโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี
กิจกรรมมายากล
โดย : เด็กหญิงมนิสรา ทองประมูล
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th