หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ/การเงิน
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางทัศนีย์ ปาละ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,073,423 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,275 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,760,409 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,759,402 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,402,375 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,215,860 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,139,870 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,012,923 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,009,343 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,756,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,724,893 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,671,432 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,659,153 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,643,284 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,602,251 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,522,510 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 24 เม.ย.60 แสดงดนตรีเนื่องในกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนนครชัยศรี
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 60)
22-23 เม.ย.2560 ร.ร.อนุบาลพัทลุงเป็นสถานที่สอบแข่งขันครูผู้ช่วย (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และดน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 60)
กิจกรรมอบรมการวัดผลและประเมินผล ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 60)
กิจรรมรดน้ำดำหัวสงกรานต์กระกูลแซ่ (20 เมษายาน 2560)
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
( จำนวน 29 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 60)
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
( จำนวน 43 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 60)
ปรับปรุง เพื่อ.. เปลี่ยนแปลง
โรงเรียนบ้านหัวลำ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
อบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม | 24 เม.ย. 60
การทดสอบ NT ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 24 เม.ย. 60
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 24 เม.ย. 60
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 24 เม.ย. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา | 24 เม.ย. 60
ห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 23 เม.ย. 60
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและภารกิจงานครู-บุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 23 เม.ย. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 เม.ย. 60
: รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ
โดย : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ร.ร.เชียงกลางประชาพัฒนา    จ.น่าน
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ร.ร.เชียงกลางประชาพัฒนา    จ.น่าน
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๙
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ รางวัลอวโลกิเตศวรอวอร์ด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ สาขา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้รับผิดชอบงาน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559 (บริษัท ท็อป เทสห์ เซ็นเตอร์ จำกัด)
โดย : วิชา คณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559 (บริษัท ท็อป เทสห์ เซ็นเตอร์ จำกัด)
โดย : วิชาวิทยาศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายณัฐเอก ทอนสูงเนิน
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รางวัลอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายปัญจพล สอลี
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th