หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางกรรณิกา ศิริธนศาสตร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ระดับประถมศึกษา
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
ดร. พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร
ตำหแน่ง : รองอธิการบดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    จ.สงขลา
นายไตรภพ กองจันทร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วังสำโรงวังหว้า    จ.พิจิตร
นางสาวสุนิสา สงนอก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่สหกรณ์
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวจุฑามาศ ดวงอาโน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสางวาสนา มะลิวรรณ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,207,775 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,907,745 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,895,809 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,467,112 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,266,448 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,251,219 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,077,842 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,050,999 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,855,686 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,770,799 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,729,398 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,719,403 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,706,478 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,700,258 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,644,282 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 20 ก.ค.60 กิจกรรม “Safty Happy Work Place & Employee Engagement พี่สร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ส
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 143 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 60)
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 6 ก.ค.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 60)
อบรมผู้ปกครองปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกรกลึก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 60)
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รุ่นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ค. 60)
การประชุมโครงการ "ศาสตร์พระราชา" เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนสู่โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี 20 ก.ค. 60
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ค. 60)
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ 18 -21 ก.ค. 60
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 23 ก.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 23 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 18 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 17 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 16 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ก.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 22 ก.ค. 60
รายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 21 ก.ค. 60
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรและนักเรียน ในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 21 ก.ค. 60
ร่วมเชียร์เด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านนาทวีกับการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทวี | 21 ก.ค. 60
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ค. 60
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
โดย : นางสาวราศรี สดุดี
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
โดย : นางสาวราศรี สดุดี
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ปี 2561
โดย : นางสาวราศรี สดุดี
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดย :
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
รับเกียรติบัตร คะแนน O-NET เพิ่มสูงขึ้น
โดย : โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลงานการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
โดย :
ร.ร.ด่านขุนทด    จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย : นายศิวกร ต่วนตาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
การแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น
โดย : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.บ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2    จ.สกลนคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th