หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกลอย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่อุวิทยา
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
อัครพนธ์ ป้องจันทา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69    จ.สระบุรี
นางสาววรรณวิมล ชูวงษ์
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ประตูชัย    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางอัจฉรา พรนิมิตร
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ประตูชัย    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางรัญญาภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูร
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ประตูชัย    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางดาวเรือง ธรรมสนอง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ประตูชัย    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวโสภิชญ์จิรา ยังสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ประตูชัย    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,262,252 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,517,691 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,173,936 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,141,263 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,621,418 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,258,595 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,160,455 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,064,815 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,062,632 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 4,027,716 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,770,646 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,694,494 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,516,280 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,434,833 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,411,805 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 18 มิ.ย. 64โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2564 โดยกรมสวัส
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 64)
รับชุดนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 64)
มิ.ย.2564 เตรียมความพร้อมงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 64)
16 มิ.ย.2564 ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 64)
16 มิ.ย.2564 รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนและบุคลากรในการบริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภ
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 64)
11 มิ.ย.2564 อบต.ท้ายเกาะ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี | 18 มิ.ย. 64
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 18 มิ.ย. 64
ภาพบรรยากาศการจัดเรียนรู้แบบ On-Hand และการจัดการเรียนรู้แบบ On-Air ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านหลังเขา | 18 มิ.ย. 64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนพุทธิโศภน | 18 มิ.ย. 64
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) | 18 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง เรื่อง ปิดสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง | 18 มิ.ย. 64
สวดมนต์ประจำสัปดาห์
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม | 18 มิ.ย. 64
กิจกรรมครูพระสอนธรรมะทุกวันศุกร์
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ | 18 มิ.ย. 64
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โรงเรียนธงธานี | 18 มิ.ย. 64
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลระแหงและเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลระแหง ได้เดินทางมามอบเจลแอลกอฮอร์และสื่อ แนวการปฏิบัติการป้องกันการพแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพื่อให้คุณครูนำไว้ใช้ตามห้องเรียนในการรองร
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) | 18 มิ.ย. 64
ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โดย : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง สีสันแห่งเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายนที บุญคุ้ม
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะเรื่อง เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ระหว่างการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนแบบปกติ
โดย : นายนที บุญคุ้ม
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล 6-20 มกราคม 2564
โดย : นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
การทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2563
โดย : นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ​การแข่งขันวงดนตรีรายการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทาน ระดับภาคเหนือ โดยเป็นการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดบเป็นการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ชิง
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาใน “โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน(Youth Standing Up for Human Rights)
โดย : สภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นม.3 ปีก่ารศึกษา 2563
โดย :
ร.ร.น้ำคำวิทยาคม    จ.ยโสธร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นม.6 ปีก่ารศึกษา 2563
โดย :
ร.ร.น้ำคำวิทยาคม    จ.ยโสธร
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip ระดับชั้น ป.4-6
โดย : เด็กชายฐนิษพงษ์ แสงรุ่ง
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th