หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวมัลลิกา บิลหมัน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม    จ.สงขลา
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
นางบัวทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวอรอุมา เจริญพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอริษา ดีถนัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายอำนาจ สว่างภพ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจันลม    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,464,921 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,288,332 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,180,844 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,633,117 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,473,116 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,324,189 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,263,994 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,139,506 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,085,325 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,024,806 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,857,309 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,845,867 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,786,375 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,753,900 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันครู 61
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 61)
กิจกรรมการประกวด "เจ้าบ้านน้อย"
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 61)
22 ม.ค. 2561 น.ร.โรงเรียนอนุบาลพัทลุงรับบรการด้านทันตกรรม จากจ
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 61)
ตัวแทนโรงเรียนร่วมเปิดอาคารเรียนที่จ.นครราชสีมา
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 61)
การอบรมครู วิทย-คณิต-อังกฤษ
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 61)
กีฬาสีปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
( จำนวน 42 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ( งบ อบจ.)
โรงเรียนเจริญวิทยา | 22 ม.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 22 ม.ค. 61
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 22 ม.ค. 61
รูปแบบโมเดลการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 22 ม.ค. 61
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน(เลื่อนขั้นใหม่)
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 22 ม.ค. 61
โรงเรียนแหลมบัววิทยาจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2561
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 22 ม.ค. 61
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 22 ม.ค. 61
เครื่องมือประเมินการอ่านตามแนวนานาชาติ PISA ระยะที่ 4 ระดับชั้น ม.3
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 22 ม.ค. 61
เครื่องมือประเมินการอ่านตามแนวนานาชาติ PISA ระยะที่ 4 ระดับชั้น ม.2
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 22 ม.ค. 61
เครื่องมือประเมินการอ่านตามแนวนานาชาติ PISA ระยะที่ 4 ระดับชั้น ม.1
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 22 ม.ค. 61
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายติณณพัศ กล่ำจีน
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม    จ.สงขลา
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2560
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560
โดย : นางกชพร เปียมาลย์
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ปี 2561 จากคุรุสภา
โดย : นางสาวราศรี สดุดี
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
ปี 2560 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
ได้รับ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : เด็กหญิงทรรศนีย์ แก้วศรี ชั้น ป.5/1
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
ได้รับ เหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : เด็กหญิงปุณธิษา เทพภิรมย์
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
ผลงาน ปีการศึกษา 2560
โดย : I can do
ร.ร.ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2    จ.อุบลราชธานี
เป็นผู้ประกาศข่าวทางวิทยุ ในวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โดย : เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม - เด็กหญิงน้ำฝน คนชาญ
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
รับรางวัลเด็กดีเด่นแห่งชาติ
โดย : เด็กหญิงภัทรธิดา บุญมั่น
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th