หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านท่าสนุก
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองคง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่แลบ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมปอ
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
สพป.พังงา เขต 14
โรงเรียนมิตรภาพ 6
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
สพป.ชุมพร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอกบรรภพ สมศักดิ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม    จ.สุโขทัย
นายสัญชัย มีสมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวลักษณ์พร เกตุคง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม    จ.สุโขทัย
นายศิริ อ่ำเอี่ยม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวยุพิน ขาวทุ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม    จ.สุโขทัย
นายพัลลภ นิ่มบัว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,611,197 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,788,953 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,967,057 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,293,774 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,782,376 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,601,674 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,516,783 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,461,117 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,457,099 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,377,272 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,209,052 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,033,901 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,892,916 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,874,001 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,809,011 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การเปิดเรียนกับรูปแบบในวิถี New Normal
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 11 ก.ค. 63)
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่เข้าสู่ครอบครัวของเรา
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 11 ก.ค. 63)
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 28 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 11 ก.ค. 63)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 11 ก.ค. 63)
นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.38 ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน ในวันเปิดเรียนวันแรก
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 11 ก.ค. 63)
นายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมและคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักเรียนกลับสู่โรงเรียน
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 11 ก.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
Deep By MOE แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 11 ก.ค. 63
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 11 ก.ค. 63
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนชุมชนวัดบัวเเก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) | 11 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 76 เรื่อง แต่งตั้งครู พนักงานราชการ นักการภารโรงและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 11 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม | 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 ก.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย :
ร.ร.บ้านเมืองคง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. นางสาวชริศรา ยิ่งเฮง 2. นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญขจรพันธ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายนิติภูมิ ลือโลก
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายอมรศักดิ์ มั่นดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายปรินทร ทองน้ำเที่ยง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th